Over de WRVF

Informatie over WRV Friesland

Officiële vereniging

Wij zijn een officiële vereniging die is aangesloten bij de Commissie van de Windhondenrensport. Dit is een onderdeel van de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland. De Raad van beheer is weer aangesloten bij een internationale organisatie FCI (Fédération Cynologique Internationale).


Alles in het teken van honden en hun eigenaren

We zijn een actieve vereniging waarin alles in het teken staat van honden en hun eigenaren. Er zijn trainingsavonden waarop je met je hond kunt trainen. Er worden nationale en internationale wedstrijden georganiseerd. We hebben een kantine waar je onder het genot van een drankje en een hapje lekker kunt genieten van onze gezamenlijke passie. Tijdens een wedstrijdweekend hebben we een heuse minicamping en is het altijd feest tot in de late uurtjes.

En toch zijn de prijzen van de consumpties niet hoog, het overnachtingsgeld is slechts om de onkosten te dekken… Dit alles omdat we dit mogelijk kunnen maken door de inzet van zo vele windhonden vrienden. We zijn een vereniging die alleen bestaat uit werk wat door vrijwilligers en leden van de vereniging wordt gedaan.


Vormen van lidmaatschap en we kennen het donateurschap

Wij kennen twee vormen van lidmaatschap; (1) leden, (2) gezinsleden.

(1) Als je lid (1) bent van de vereniging mag je deelnemen aan wedstrijden in binnen en buitenland (bij officiële renverenigingen) en gebruik maken van alle facilitaire mogelijkheden die onze vereniging kent (deelnemen aan trainingen, bestuurslid zijn, behalen van startlicenties, verlenging van startlicenties, aanvragen voor metingen e.d.).

(2) Als je gezinslid (2) bent dan is je partner of één van je ouders / voogden lid van de vereniging (zie 1) van de vereniging en kun jij ook gebruik maken van alle facilitaire mogelijkheden van onze vereniging.

We kennen ook donateurschap, je kan trainen, je draagt dan ons verenigingswerk een warm hart toe en wilt ons werk financiëel ondersteunen. We blijven je regelmatig informeren (electronische mailings) over het verenigingswerk en ontwikkelingen


Contributie en tarieven voor 2019

Leden: € 60,00
Gezinsleden: € 5,00
Donateur: € 35,00

Kosten verlenging startlicentie: € 5,00
Kosten nieuwe startlicentie: € 10,00

Contributies, startlicenties e.d. gaarne alleen overmaken via bank ten name van W.R.V. Friesland te Jubbega.

Rabobanknummer NL77 RABO 0330 9047 60


De renbaan

IJsbaan “Stille Wille”
Luxemburg 1
8411 CR Jubbega
Tel.: 06-23220738


Postadres secretariaat WRV Friesland
p/a Auke Hartstraweg 5
8411 WH  Jubbega

E-mail: secretariaat@wrvfriesland.nl

Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden aan het eind van de winterperiode rond het opbouwen van de renbaan.


de Webmaster